Wie is verantwoordelijk voor vrijkomend asbest bij brand

07-11-2017, KvK

Brand op zich is al vervelend genoeg.
Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien.

Belangrijk is de volgende juridische uitspraak:
Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest)
eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die
bij een brand zijn vrijgekomen.

Een brand met asbest, wat moet u doen?

• Bij een brand op uw bedrijf bent u verplicht om bij de gemeente melding te maken van de aanwezigheid van bij de brand betrokken asbest.
• De gemeente zal contact met u opnemen als er een (mogelijke) asbestvervuiling is op uw bedrijfsterrein of bij derden.
• U krijgt bij een aanwezige vervuiling een aanschrijven tot opruiming/ sanering
van het bevoegd gezag (het Twents protocol Asbest geeft voorbeeldbrieven die
het bevoegd gezag kan hanteren).
• U dient zelf een saneerder te benaderen (bij voorkeur collectief) om binnen 48 uur na aanschrijving een plan van aanpak (PvA) te maken en bij het bevoegde gezag in te dienen.
• Schakel zo spoedig mogelijk uw verzekeraar bij deze aansprakelijkheid in, zij zullen zo nodig hun specialisten c.q. Stichting Salvage inschakelen.
• Informeer uw verzekeraar ook als er op uw locatie ‘inkomend asbest’ vanaf een naburige brandlocatie wordt aangetroffen.
• De gemeente zal na goedkeuring van het PvA u verzoeken een opdracht aan de asbest saneerder te verstrekken.
• Sluit dit kort met uw verzekeraar.
• Houdt er rekening mee dat bij een ernstige vervuiling een (langerdurende) bedrijfsonderbreking kan optreden door onbereikbaarheid van de locatie.

Maar zoals altijd, ook nu geldt, voorkomen is beter dan genezen.

Wist u overigens al dat uiterlijk in 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd MOETEN zijn!!

In de brand, uit de brand gaat in deze gevallen zeker niet op.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Woningbrand door mobiele opladers  (07-11-2017, Verbond van verzekeraars)
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone, laptop of tablet blijkt één van de belangrijkste oorzaken van een woningbrand te zijn. Daarom wordt afgeraden apparatuur op te laden tijdens het slapen of als er niemand thuis is.
Asbest brand  (07-11-2017, KvK)
Brand op zich is al vervelend genoeg. Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien. Belangrijk is de volgende juridische uitspraak: Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen.
interne verbouwing vergunning plichtig  (06-11-2017, Rijksoverheid)
Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is. Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247