Wie is verantwoordelijk voor vrijkomend asbest bij brand

07-11-2017, KvK

Brand op zich is al vervelend genoeg.
Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien.

Belangrijk is de volgende juridische uitspraak:
Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest)
eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die
bij een brand zijn vrijgekomen.

Een brand met asbest, wat moet u doen?

• Bij een brand op uw bedrijf bent u verplicht om bij de gemeente melding te maken van de aanwezigheid van bij de brand betrokken asbest.
• De gemeente zal contact met u opnemen als er een (mogelijke) asbestvervuiling is op uw bedrijfsterrein of bij derden.
• U krijgt bij een aanwezige vervuiling een aanschrijven tot opruiming/ sanering
van het bevoegd gezag (het Twents protocol Asbest geeft voorbeeldbrieven die
het bevoegd gezag kan hanteren).
• U dient zelf een saneerder te benaderen (bij voorkeur collectief) om binnen 48 uur na aanschrijving een plan van aanpak (PvA) te maken en bij het bevoegde gezag in te dienen.
• Schakel zo spoedig mogelijk uw verzekeraar bij deze aansprakelijkheid in, zij zullen zo nodig hun specialisten c.q. Stichting Salvage inschakelen.
• Informeer uw verzekeraar ook als er op uw locatie ‘inkomend asbest’ vanaf een naburige brandlocatie wordt aangetroffen.
• De gemeente zal na goedkeuring van het PvA u verzoeken een opdracht aan de asbest saneerder te verstrekken.
• Sluit dit kort met uw verzekeraar.
• Houdt er rekening mee dat bij een ernstige vervuiling een (langerdurende) bedrijfsonderbreking kan optreden door onbereikbaarheid van de locatie.

Maar zoals altijd, ook nu geldt, voorkomen is beter dan genezen.

Wist u overigens al dat uiterlijk in 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd MOETEN zijn!!

In de brand, uit de brand gaat in deze gevallen zeker niet op.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247