(automatische) Blusinstallaties

Behalve het sproeischerm en de woningsprinklers zijn alle genoemde blusinstallaties bedoeld om een brand beheersbaar te houden. naast eisen voor de installatie zelf worden er ook eisen aan het gebouw en het gebruik zelf gesteld. Een automatische blusinstallatie is dan ook een brandveiligheidsconcept op zich zelf.

Er zijn vele verschillende soorten automatische blusinstallaties zoals:

  • natte sprinkler installatie
  • droge sprinkler installatie
  • sproeischerm
  • woningsprinklers
  • watermist installatie
  • blusgas installatie
  • blusschuim installatie
  • aerosol blussysteem

BlusmiddelenNiet alleen de installaties worden steeds beter en verder door ontwikkeld, ook het blusmedium wordt steeds beter toegesneden op bepaalde toepassingen. Daarnaast zijn er de laatste jaren enkele bijzondere blusmiddelen ontwikkeld. Elke specifieke situatie heeft zo een specifieke oplossing.

Welke installatie en welk blusmiddel?Welke installatie het meest geschikt is hangt o.a. af van bouwkundige aspecten alsmede het gebruik ervan en aanwezige inventaris of opgeslagen goederen. Een archief vraagt om een andere aanpak dan een levensmiddelen distributie centrum.

Een juiste keuze is om allerlei redenen van enorm belang en kan niet lichtvaardig genomen worden.

FE-Fire Safety Engineering adviseerd welke mogelijkheden er zijn en welke oplossing in uw situatie de meest geschikte is. Wij kunnen elk gewenste blusinstallatie van ontwerp tot certificering voor u realiseren.

NFPAHet NFPA heeft veel onderzoek gedaan op gebied van automatische blusinstallaties en nog steeds komen er nieuwe en efficiëntere sprinklerkoppen op de markt.

Als meelezend lid krijgt FE-Fire Safety Engineering de laatste onderzoeksresultaten rechtstreeks toegezonden en kan derhalve ontwerpen naar de laatste stand der techniek.

Ontwerpen van een blusinstallatieOm tot een gecertificeerde installatie te komen dient er een goedgekeurd Programma Van Eisen, een PVE, te zijn waarop het definitief ontwerp is gebaseerd.

Na montage en bij uitgebreide installatie ook tijdens de montage, dient de installatie door een geaccrediteerde inspectie instelling gecontroleerd te worden.

Is de installatie conform juist aangelegd en heeft de inspectie instelling de installatie positief getest dan kan het certificaat afgegeven worden.

SproeischermEen sproeischerm is bedoeld om doorgangen in brandwerende scheidingen te beveiligen
tegen brand doorslag. Als zodanig is
een sproeischermeen alternatief voor
branddeuren of brandwerende roosters.
Ook kan een sproeischerm
ingezet worden om
wanden extra te beveiligen tegen
branddoorslag bijvoorbeeld als de
brandwerendheid (WBD) van
een wand onvoldoende blijkt te zijn.

WoningsprinklersIn Nederland nog niet veel toegepast maar in het buitenland al heel normaal. Een woningsprinkler is zoals de naam al zegt een installatie die speciaal ontwikkeld is voor toepassing in woningen.
Met name woningcomplexen en grote woongebouwen
kunnen met deze relatief eenvoudige installatie
de brandveiligheid enorm verhogen. Ook kan er vaak bespaart worden op conventionele brandveiligheidsmaatregelen. De NVBR heeft speciaal voor deze toepassing een overzicht opgesteld welke voorzieningen achterwege kunnen blijven indien een woningsprinkler wordt toegepast.
Omdat de woningsprinkler relatief eenvoudig uitgevoerd kunnen worden zijn de kosten voor deze installatie laag en dus de besparingen relatief hoog. Bij de huidige aankleding van de woningen eigenlijk een must gezien de snelheid waarmee een woning brand zich ontwikkeld. Binnen 3 minuten is van vluchten of redden geen immers geen sprake meer.

Watermist systeem


Een watermist systeem is een bijzondere vorm van een automatische blusinstallatie.
Belangrijke voordelen van een dergelijke installatie is dat water heel fijn verneveld wordt en dan in de ruimte gebracht wordt.
Hierdoor is er veel minder water nodig voor een zelfde bluswerking.
Bovendien is de waterschade veel geringer en kunnen vrijkomende rook en roet deeltjes beter gebonden en neergeslagen worden.

Hierdoor is deze installatie bij uitstek geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld historische panden of musea.

Recente ontwikkelingen maken echter ook toepassing in grote veestallen niet alleen mogelijk maar ook economisch interessant.

Blusgas, Blusschuim en Aerosol blussystemenBlusgas, blusschuim en aerosol blussystemen hebben gemeen dat zij bij uitstek geschikt zijn in situaties waar niet of slechts met grote gevolgen geblust kan worden met water. Denk aan computer ruimten, PGS opslagruimten en kunst depots.
De keuze voor één van deze bijzondere blussystemen dient zorgvuldig gekozen te worden en is een zaak van deskundigen die beschikken over ruime kennis en ervaring bij het toepassen van deze systemen.
Een andere zaak is de certificeringsplicht.
Deze systemen worden vaak ingezet als gelijkwaardige oplossing voor één of meerdere (functionele) eisen uit het Bouwbesluit 2012 en zijn als zodanig dan certificatie plichtig.
FE-Fire Safety Engineering kan het totale traject verzorgen om te komen tot een gecertificeerde blusinstallatie, van het opstellen van een PVE, het ontwerpen inclusief (hydraulische) berekeningen tot en met het laten instaleren en laten inspecteren van de installatie.
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247