Bouwbedrijf

Gewild of ongewild moeten aannemers meer en meer ontwerpbeslissingen nemen. Of er moet begroot worden op basis van een richtlijnen bestek, of er moeten besparingen t.o.v. het oorspronkelijk ontwerp gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.


  • Fire Safety Engineering kan wezenlijke besparingen mogelijk maken bij materiaal keuze en uitvoering van constructies.
  • Brandmuren kunnen vaak voorkomen worden middels Fire Safety Engineering.
  • U kunt beter uw klant adviseren omtrent mogelijke besparingen.
  • U kunt een betere offerte aanbieden en zo uw concurrentie positie verbeteren.

Als aannemer kunt u hierdoor betere en vooral slimmere alternatieven aandragen voor minder geld en zodoende uw concurrentie positie in het algemeen of bij een aanbesteding wezenlijk verbeteren.
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247