NEN6079 Bijlage I

24-01-2018, NEN

Hier is al jaren veel over te doen en inmiddels heeft emotie dit item gegijzeld.
Want hoe kwantificeer je "het voorkomen van dierenleed"?
Hoeveel beesten mogen als gevolg van brand omkomen?
Een discussie die we als het gaat om menselijke slachtoffers angstvallig vermijden.

Onder druk van publieke opinie en politieke correctheid heeft men gevonden dat er een heuse NEN norm voor opgesteld moet worden.
In deze NEN6079, bijlage I wordt op basis an statistische gegevens voor een aantal typen veestallen bepaald met welke maatregelen de KANS op dode dieren vermindert wordt.
Overigens lovenswaardige maatregelen die zeker in nieuwbouw situaties zeker aan te bevelen zijn.

Maar het wordt lastiger als deze benaderingswijze ook wordt "opgelegd" voor dierenverblijven die afwijken van de standaard.
Denk aan maneges of aan dierentuinen.
Alleen al de dier dichtheid is wezenlijk anders om van het soort dieren nog maar te zwijgen.

In de NEN6079, bijlage I begint men met met het kwalificeren van het desbetreffende dierenverblijf.
Deze zijn rundvee, opgesplitst in melkvee danwel vleesstieren, varkens en pluimvee, te verdelen in vleeskuikens danwel legkippen.
Voor deze soorten stallen wordt op basis van statische gegevens het aantal dode dieren bepaald bij een brand in een standaard stal die niet groter is dan 2.500m2.
Als met het treffen van bepaalde maatregelen en de daar aan toegeschreven kansreductie het berekende aantal dode dieren lager is, mag de desbetreffende stal dienovereenkomstig groot zijn.
Gesteld uiteraard dat de berekeningen voor grote brandcompartimenten op basis van industriefunctie dit ook al aangetoond heeft.

Voor veestallen moet dus EN de vuurlast laag genoeg zijn EN de kans op dode dieren laag genoeg om volgens deze norm de vereiste gelijkwaardigheid aangetoond te hebben.

De wens om aan de publieke opinie tegemoet te komen om iets aan de brandveiligheid van veestallen te doen was kennelijk erg groot.
Blijven nadenken lijkt hier de remedie.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandveilige veestallen  (24-01-2018, NEN )
Hier is al jaren veel over te doen en inmiddels heeft emotie dit item gegijzeld. Want hoe kwantificeer je "het voorkomen van dierenleed"? Hoeveel beesten mogen als gevolg van brand omkomen? Een discussie die we als het gaat om menselijke slachtoffers angstvallig vermijden.
Woningbrand door mobiele opladers  (07-11-2017, Verbond van verzekeraars)
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone, laptop of tablet blijkt één van de belangrijkste oorzaken van een woningbrand te zijn. Daarom wordt afgeraden apparatuur op te laden tijdens het slapen of als er niemand thuis is.
Asbest brand  (07-11-2017, KvK)
Brand op zich is al vervelend genoeg. Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien. Belangrijk is de volgende juridische uitspraak: Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen.
interne verbouwing vergunning plichtig  (06-11-2017, Rijksoverheid)
Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is. Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht
Inspectie brandveiligheid  (03-04-2017, FE-Fire safety Engineering)
Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn. Maar wat is voldoende?? Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen". Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247