Crises in brandveiligheid, brandveiligheid in crises?

In 2010 bleek uit onderzoek dat de krediet crises niet of nauwelijks invloed had op de investeringen van bedrijven in brandveiligheid.
Wat is de stand van zaken anno 2013??

Eerst was het de krediet crises, toen werd het een algehele economische crises.
De Double dip werd de Triple dip.
Kortom zeven vette jaren en zeven magere jaren zou nog niet zo slecht zijn. Want dat zou betekenen dat 2014 de opgaande lijn weer ingezet zou worden.

De vraag is nu of en zo ja wat de invloed van de crises jaren is op de brandveiligheid van gebouwen.
Het is aannemelijk dat deze invloed aanzienlijk is.

FE-Fire Safety Engineering vraagt u om uw mening.

Uw gewaardeerde reactie kunt u mailen naar:

info@fe-fire-safety-engineering.nl

Geanonimiseerde resultaten zullen op deze pagina worden gepubliceerd.


 © 2019 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247