Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming of object.


Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Al naar gelang de aard en omvang van het object betreft dit ook de brandveiligheid, zowel de wettelijke aspecten zoals de woningwet en het bouwbesluit als de bedrijfscontinuïteit. Een aanverwante uitdrukking is het voorkomen van aantreffen van lijken uit de kast nadat een object is overgenomen.

Het uitvoeren van een grondig due diligence-onderzoek is eigenlijk onmisbaar indien een belangrijke investeringsbeslissing wordt genomen. Niet alleen is de koper verplicht onderzoek te doen voordat deze koopt, ook geeft een due diligence-onderzoek nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf.

De resultaten van een due diligence-onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de transactievoorwaarden. Zo kan een due diligence-onderzoek invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs, bijvoorbeeld indien blijkt dat de werkelijke situatie afwijkt van de verwachting die de koper had bij het uitbrengen van een bod. Voorbeelden zijn:
Niet voldoen aan (bouw) vergunningsvoorwaarden
Niet voldoen aan het bouwbesluit
Niet voldoen aan toelaatbare vuurlast
Onvoldoende beschermde bedrijfscontinuïteit

Ook komt het voor dat er risico’s worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs maar wel kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Dit betreft dan met name zogenaamde latente verplichtingen, zoals een mogelijke benodigde aanpassing of her-certificatie van brandbeveiligingsinstallaties die nog niet zijn uitgevoerd. Indien het risico concreet is, wordt een vrijwaring opgenomen in de koopovereenkomst (Sale and purchase agreement, SPA). Is het risico reëel maar niet concreet, dan wordt meestal een garantie opgenomen in de koopovereenkomst.

Een due diligence-onderzoek geeft een goed beeld van het object. In het due diligence-rapport worden de sterke en minder sterke kanten van een object beschreven en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd.
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247