Gelijkwaardigheid

Bouwbesluit 2012, art. 1.3:

Aan een voorschrift.........behoeft niet te worden voldaan.......voorzover tenminste dezelfde mate van veiligheid............als beoogt met betrokken voorschrift.


Dit artikel is bedoeld om innovatieve nieuw inzichten en oplossingen te bevorderen.

De aanvrager dient wel zelf voor de onderbouwing te zorgen.

Enkele algemeen geaccepteerde methoden om gelijkwaardigheid aan te tonen voor prestatie eisen uit hoofdstuk 2 (veiligheid) van het bouwbesluit zijn:

NEN6060 en/of NEN6079Vuurlast berekening voor grote brandcompartimenten en WBDBO bepaling alsmede bepalen benodige brandveiligheids installaties

StralingsberekeningVerschillende rekenmodellen waarmee de straling op de erfgrens kan worden bepaald

CFD simulatieVoor verschillende prestatie eisen echter veelal voor beoordelen langere vluchtwegen of vlucht tijden en brandontwikkeling en rookverspreiding

Vultijden modelRekenmodel waarmee brandonwikkeling en rookontwikkeling bepaald kan worden eventueel met RWA installatie.

Wordt veel gebruikt in hoge industrie gebouwen ter bepaling van de beschikbare vluchttijd of inzet tijd brandweer

Er zijn voor verschillende gebruiksfuncties een brandbeveiligingsconcept ontwikkeld.

  • Vuurlast rapportage ( 1 items )
  • Stralingsberekening ( 1 items )
  • CFD simulatie ( 1 items )
  • Vultijdenmodel ( 1 items )
  •  © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247