Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een gebruiksfunctie die de laatste tijd veel aandacht krijgt inzake brandveiligheid.

Een Titel:


De gezondheidszorg is een gebruiksfunctie die de laatste tijd veel aandacht krijgt inzake brandveiligheid.

Zie ook de Nieuws pagina voor de vragen en antwoorden uit de 2e kamer van 20 september 2006.

We herinneren ons de brand in een operatiekamer en recentelijk onderzoek naar de al of niet aanwezige gebruiksvergunningen.

De gezondheidszorg kent enkele specifieke aspecten die bijzondere aandacht verdienen in het kader van de brandveiligheid. Zo heeft men (meestal) te maken met het feit dat er ook overnacht wordt en dat er sprake is van niet zelfredzame of verminderd zelf redzame personen, waardoor het aspect vluchten en redden in een bijzonder daglicht komen te staan.

  • zijn de vluchtwegen in orde en hoeveel tijd heb ik daadwerkelijk
  • kan er eventueel reddend opgetreden worden
  • welke voorzieningen zijn eis en welke zijn uit oogpunt van corperate responsebillity wenselijk

    Het dynamische karakter van deze specifieke gebruiksfunctie maken het haast noodzakelijk dat een onafhankelijke deskundige periodiek check of de brandveiligheid nog optimaal is en waar deze verbeterd kan worden.

    tevens verdient het aspect oefenen constante aandacht waarbij ook de brandweer betrokken zou moeten worden.
  •  © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247