Industrie

De industrie heeft bijna altijd te maken met grote brandcompartimenten en/of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of installaties.


Opslag & ProductieOpslag en productie zijn voor het bouwbesluit allebei industrie echter is de aanwezigheid van mensen en dus het aspect vluchten wezenlijk verschillend.

Ook de gevolgen voor het bedrijf bij een eventuele totale brand (brand waarbij het totale compartiment als verloren moet worden beschouwd) zijn bij een productie hal totaal verschillend van een opslaghal.

Zo min mogelijke kosten


Het is dan goed te weten dat de eisen uit het bouwbesluit de minimum eisen zijn om de publieke ruimte (uw buurman dus) te beschermen en taak van de brandweer is eveneens het beschermen van de publieke ruimte. De gevolgen voor het bedrijf zelf zijn dus puur een zaak voor u zelf!

  • wat zijn de gevolgen van een brand
  • hoe kan ik een totale brand voorkomen
  • welke maatregelen en mogelijkheden zijn er
  • wat zijn de kosten en hoe optimaliseer ik brandveiligheid tegen zo min mogelijk kosten.
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247