Bestaande gebouwen zelden brandveilig

03-04-2017, FE-Fire safety Engineering

Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn.
Maar wat is voldoende??
Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen".
Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.

En met name in bestaande gebouwen wil het nog al eens mis zijn met de brandveiligheid.
Met enige regelmaat krijgen wij het verzoek om voor een bestaand gebouw de brandveiligheid te inspecteren.
Deels van uit de overtuiging dat het allemaal op orde is en verwacht men dat het een kwestie is van dit op schrift stellen.

Hoe groot is dan de teleurstelling als er toch nog zaken zijn die niet op orde zijn.
"We krijgen regelmatig de verzekeraar over de vloer en die hebben nooit opmerkingen", is een veel gehoorde reactie.
De verzekeraar kijkt echter heel anders naar een gebouw dan de wetgever.
Dat kan vervelend uitpakken voor zowel gebouw eigenaren als gebruikers.

Deze beide worden n.l. in de woningwet primair verantwoordelijk gesteld om de brandveiligheid in een gebouw op orde te houden en daarbij wordt dan de "wettelijke" brandveiligheid bedoeld zoals dit in het bouwbesluit 2012 voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen geregeld is.

Veel voorkomende tekortkomingen tijdens onze inspecties zijn:

- Tekortkomingen in brandscheidingen zoals niet afgewerkte doorvoeringen, niet goed sluitende deuren en het ontbreken van brandkleppen.

- Niet goed onderhouden en/of niet gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeldinstallaties en sprinklerinstallaties

- Een chronisch gebrek aan documentatie en vastlegging van brandveiligheidsvoorzieningen

Met name in situaties waar de gebruiker van een gebouw niet de eigenaar is, is het vaak zo dat de gebruiker niet of nauwelijks op de hoogte is van de getroffen en vereiste brandveiligheidsvoorzieningen.
En dat terwijl de gebruiker veelal wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het in stand houden hiervan.

Wij kunnen gebruiker en eigenaar alleen maar aanbevelen om een deskundige in te schakelen die het geheel kan overzien en ook prioriteiten kan stellen.

Better safe than sorry is hier het adagium.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Fietsfabrikant aansprakelijk voor bodemverontreiniging door brand  (07-11-2018, NOS journaal)
Een fietsfabrikant is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het afbranden van een opslagloods met LI-ion batterijen
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247