Bestaande gebouwen zelden brandveilig

03-04-2017, FE-Fire safety Engineering

Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn.
Maar wat is voldoende??
Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen".
Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.

En met name in bestaande gebouwen wil het nog al eens mis zijn met de brandveiligheid.
Met enige regelmaat krijgen wij het verzoek om voor een bestaand gebouw de brandveiligheid te inspecteren.
Deels van uit de overtuiging dat het allemaal op orde is en verwacht men dat het een kwestie is van dit op schrift stellen.

Hoe groot is dan de teleurstelling als er toch nog zaken zijn die niet op orde zijn.
"We krijgen regelmatig de verzekeraar over de vloer en die hebben nooit opmerkingen", is een veel gehoorde reactie.
De verzekeraar kijkt echter heel anders naar een gebouw dan de wetgever.
Dat kan vervelend uitpakken voor zowel gebouw eigenaren als gebruikers.

Deze beide worden n.l. in de woningwet primair verantwoordelijk gesteld om de brandveiligheid in een gebouw op orde te houden en daarbij wordt dan de "wettelijke" brandveiligheid bedoeld zoals dit in het bouwbesluit 2012 voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen geregeld is.

Veel voorkomende tekortkomingen tijdens onze inspecties zijn:

- Tekortkomingen in brandscheidingen zoals niet afgewerkte doorvoeringen, niet goed sluitende deuren en het ontbreken van brandkleppen.

- Niet goed onderhouden en/of niet gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeldinstallaties en sprinklerinstallaties

- Een chronisch gebrek aan documentatie en vastlegging van brandveiligheidsvoorzieningen

Met name in situaties waar de gebruiker van een gebouw niet de eigenaar is, is het vaak zo dat de gebruiker niet of nauwelijks op de hoogte is van de getroffen en vereiste brandveiligheidsvoorzieningen.
En dat terwijl de gebruiker veelal wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het in stand houden hiervan.

Wij kunnen gebruiker en eigenaar alleen maar aanbevelen om een deskundige in te schakelen die het geheel kan overzien en ook prioriteiten kan stellen.

Better safe than sorry is hier het adagium.
 

Nieuws

pagina 1/2 | volgende   
Overname  (08-03-2019)
Door omstandigheden zijn de activiteiten van dit bedrijf overgenomen door vb&t Brandveiligheid & Milieu B.V. uit Eindhoven. Voor meer informatie raadpleegt u de website via www.vbtbrandveiligheidenmilieu.nl. Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens. Zij staan u graag te woord.
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
 
pagina 1/2 | volgende   
 © 2019 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247