Bestaande gebouwen zelden brandveilig

03-04-2017, FE-Fire safety Engineering

Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn.
Maar wat is voldoende??
Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen".
Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.

En met name in bestaande gebouwen wil het nog al eens mis zijn met de brandveiligheid.
Met enige regelmaat krijgen wij het verzoek om voor een bestaand gebouw de brandveiligheid te inspecteren.
Deels van uit de overtuiging dat het allemaal op orde is en verwacht men dat het een kwestie is van dit op schrift stellen.

Hoe groot is dan de teleurstelling als er toch nog zaken zijn die niet op orde zijn.
"We krijgen regelmatig de verzekeraar over de vloer en die hebben nooit opmerkingen", is een veel gehoorde reactie.
De verzekeraar kijkt echter heel anders naar een gebouw dan de wetgever.
Dat kan vervelend uitpakken voor zowel gebouw eigenaren als gebruikers.

Deze beide worden n.l. in de woningwet primair verantwoordelijk gesteld om de brandveiligheid in een gebouw op orde te houden en daarbij wordt dan de "wettelijke" brandveiligheid bedoeld zoals dit in het bouwbesluit 2012 voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen geregeld is.

Veel voorkomende tekortkomingen tijdens onze inspecties zijn:

- Tekortkomingen in brandscheidingen zoals niet afgewerkte doorvoeringen, niet goed sluitende deuren en het ontbreken van brandkleppen.

- Niet goed onderhouden en/of niet gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeldinstallaties en sprinklerinstallaties

- Een chronisch gebrek aan documentatie en vastlegging van brandveiligheidsvoorzieningen

Met name in situaties waar de gebruiker van een gebouw niet de eigenaar is, is het vaak zo dat de gebruiker niet of nauwelijks op de hoogte is van de getroffen en vereiste brandveiligheidsvoorzieningen.
En dat terwijl de gebruiker veelal wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het in stand houden hiervan.

Wij kunnen gebruiker en eigenaar alleen maar aanbevelen om een deskundige in te schakelen die het geheel kan overzien en ook prioriteiten kan stellen.

Better safe than sorry is hier het adagium.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandveilige veestallen  (24-01-2018, NEN )
Hier is al jaren veel over te doen en inmiddels heeft emotie dit item gegijzeld. Want hoe kwantificeer je "het voorkomen van dierenleed"? Hoeveel beesten mogen als gevolg van brand omkomen? Een discussie die we als het gaat om menselijke slachtoffers angstvallig vermijden.
Woningbrand door mobiele opladers  (07-11-2017, Verbond van verzekeraars)
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone, laptop of tablet blijkt één van de belangrijkste oorzaken van een woningbrand te zijn. Daarom wordt afgeraden apparatuur op te laden tijdens het slapen of als er niemand thuis is.
Asbest brand  (07-11-2017, KvK)
Brand op zich is al vervelend genoeg. Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien. Belangrijk is de volgende juridische uitspraak: Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen.
interne verbouwing vergunning plichtig  (06-11-2017, Rijksoverheid)
Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is. Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht
Inspectie brandveiligheid  (03-04-2017, FE-Fire safety Engineering)
Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn. Maar wat is voldoende?? Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen". Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247