Bestaande gebouwen zelden brandveilig

03-04-2017, FE-Fire safety Engineering

Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn.
Maar wat is voldoende??
Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen".
Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.

En met name in bestaande gebouwen wil het nog al eens mis zijn met de brandveiligheid.
Met enige regelmaat krijgen wij het verzoek om voor een bestaand gebouw de brandveiligheid te inspecteren.
Deels van uit de overtuiging dat het allemaal op orde is en verwacht men dat het een kwestie is van dit op schrift stellen.

Hoe groot is dan de teleurstelling als er toch nog zaken zijn die niet op orde zijn.
"We krijgen regelmatig de verzekeraar over de vloer en die hebben nooit opmerkingen", is een veel gehoorde reactie.
De verzekeraar kijkt echter heel anders naar een gebouw dan de wetgever.
Dat kan vervelend uitpakken voor zowel gebouw eigenaren als gebruikers.

Deze beide worden n.l. in de woningwet primair verantwoordelijk gesteld om de brandveiligheid in een gebouw op orde te houden en daarbij wordt dan de "wettelijke" brandveiligheid bedoeld zoals dit in het bouwbesluit 2012 voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen geregeld is.

Veel voorkomende tekortkomingen tijdens onze inspecties zijn:

- Tekortkomingen in brandscheidingen zoals niet afgewerkte doorvoeringen, niet goed sluitende deuren en het ontbreken van brandkleppen.

- Niet goed onderhouden en/of niet gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeldinstallaties en sprinklerinstallaties

- Een chronisch gebrek aan documentatie en vastlegging van brandveiligheidsvoorzieningen

Met name in situaties waar de gebruiker van een gebouw niet de eigenaar is, is het vaak zo dat de gebruiker niet of nauwelijks op de hoogte is van de getroffen en vereiste brandveiligheidsvoorzieningen.
En dat terwijl de gebruiker veelal wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het in stand houden hiervan.

Wij kunnen gebruiker en eigenaar alleen maar aanbevelen om een deskundige in te schakelen die het geheel kan overzien en ook prioriteiten kan stellen.

Better safe than sorry is hier het adagium.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Periodieke inspectie elektrische installaties en apparaten  (04-10-2017)
Wist u dat de Nederlandse wetgeving Helemaal niets doet met de "kans op" het ontstaan van een brand? De hele regelgeving is gebaseerd op de aanname dát er een brand ontstaat. En dat terwijl voorkomen beter is dan genezen. Alle reden om ook eens het risico op het ontstaan van een brand eens onder de loep te nemen.
Vastgoed beheer en brandveiligheid.  (12-09-2017, Frank van Elsen)
Veel vastgoed bezitters laten hun vastgoed “beheren” door daartoe gespecialiseerde vastgoed beheerders. Dit uit handen geven van beheer van hun vastgoed heeft uiteraard de nodige voordelen maar als het gaat om brandveiligheid liggen er ook wat “addertjes onder het gras”. Een veel voorkomend misverstand is de opvatting dat de verantwoordelijkheid hiervoor “gedelegeerd” kan worden naar de beheerder door dit in de beheerovereenkomst vast te leggen.
Toename aantal stalbranden  (15-08-2017, NOS)
Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen net als het aantal dieren dat daarbij om het leven is gekomen. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 en vorig jaar 47. Bij de 107 branden in drie jaar kwamen in totaal 370.000 dieren om het leven. Dit blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.
Inspectie brandveiligheid  (03-04-2017, FE-Fire safety Engineering)
Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn. Maar wat is voldoende?? Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen". Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2017 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247