Inspectie frequentie voor toezicht arrangement grote brandcompartimenten van jaarlijks naar half jaarlijks gebracht

11-10-2018

De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.

De NEN6060 is een veel gebruikte methode voor het aantonen van "gelijkwaardige brandveiligheid" voor grote brandcompartimenten zoals bedoeld in art. 2.22.2 van het bouwbesluit.

Basis is de bepaling van de maatgevende vuurlast, anders gezegd de inventarisatie van alle brandbare materialen welke onderdeel uit maken van het gebouw of brandcompartiment en inventaris (>1.000m2 nieuwbouw of >3.000m2 bestaande bouw)

Aangezien na verloop van tijd met name de inventaris nog wel eens wil veranderen en daarmee dus ook de vuurlast verandert, wordt door de gemeente verlangt dat periodiek een inspectie van de aanwezige vuurlast wordt uitgevoerd.

Daarnaast moet worden vastgesteld of nog wordt voldaan aan de oorspronkelijke uitgangspunten en overige van toepassing zijnde voorwaarden zoals bijvoorbeeld aantal en omvang van verbindingen tussen brandcompartimenten.

Bij toepassing van de NEN6060 is een toezicht arrangement verplicht maar wordt de inspectie frequentie aan bevoegd gezag overgelaten.
Om hier eenduidigheid in te krijgen is door betrokken partijen voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de inspectie regeling voor vast opgestelde brandbeheers- en blussystemen van het CCV.

Hierin wordt bij toepassing van de NEN6060 methode een half jaarlijkse inspectie voorgeschreven.
In veel industiële situaties waarbij de variabele vuurlast sterk fluctueerd is dat een goed uitgangspunt. Daar waar de variabele vuurlast niet sterk fluctueerd kan volstaan worden met een jaarlijkse inspectie.
Deze inspecties maken onderdeel uit van de zorgplicht zoals in art. 1a en 1b van de woningwet is omschreven.
 

Nieuws

pagina 1/2 | volgende   
Overname  (08-03-2019)
Door omstandigheden zijn de activiteiten van dit bedrijf overgenomen door vb&t Brandveiligheid & Milieu B.V. uit Eindhoven. Voor meer informatie raadpleegt u de website via www.vbtbrandveiligheidenmilieu.nl. Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens. Zij staan u graag te woord.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
Brandwonden Stichting  (28-01-2009)
Wij hebben onze relaties met kerst geïnformeerd dat wij geen kerstkaarten en geen relatiegeschenken zullen verzenden.
Architecten laken de dienstverlening van gemeenten bij bouwaanvragen  (03-09-2008)
De BNA architecten ervaren veel problemen bij de toetsing van de bouwaanvragen aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, eisen van brandveiligheid en in iets mindere mate ook aan eisen van welstand.
 
pagina 1/2 | volgende   
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247