Inspectie frequentie voor toezicht arrangement grote brandcompartimenten van jaarlijks naar half jaarlijks gebracht

11-10-2018

De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.

De NEN6060 is een veel gebruikte methode voor het aantonen van "gelijkwaardige brandveiligheid" voor grote brandcompartimenten zoals bedoeld in art. 2.22.2 van het bouwbesluit.

Basis is de bepaling van de maatgevende vuurlast, anders gezegd de inventarisatie van alle brandbare materialen welke onderdeel uit maken van het gebouw of brandcompartiment en inventaris (>1.000m2 nieuwbouw of >3.000m2 bestaande bouw)

Aangezien na verloop van tijd met name de inventaris nog wel eens wil veranderen en daarmee dus ook de vuurlast verandert, wordt door de gemeente verlangt dat periodiek een inspectie van de aanwezige vuurlast wordt uitgevoerd.

Daarnaast moet worden vastgesteld of nog wordt voldaan aan de oorspronkelijke uitgangspunten en overige van toepassing zijnde voorwaarden zoals bijvoorbeeld aantal en omvang van verbindingen tussen brandcompartimenten.

Bij toepassing van de NEN6060 is een toezicht arrangement verplicht maar wordt de inspectie frequentie aan bevoegd gezag overgelaten.
Om hier eenduidigheid in te krijgen is door betrokken partijen voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de inspectie regeling voor vast opgestelde brandbeheers- en blussystemen van het CCV.

Hierin wordt bij toepassing van de NEN6060 methode een half jaarlijkse inspectie voorgeschreven.
In veel industiële situaties waarbij de variabele vuurlast sterk fluctueerd is dat een goed uitgangspunt. Daar waar de variabele vuurlast niet sterk fluctueerd kan volstaan worden met een jaarlijkse inspectie.
Deze inspecties maken onderdeel uit van de zorgplicht zoals in art. 1a en 1b van de woningwet is omschreven.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247