Interne verbouwing, toch bouwvergunning nodig?

06-11-2017, Rijksoverheid

Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is.
Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht

Zo moet bij verandering van een andcompartiment wel degelijk een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
Artikel 3, achtste lid, van bijlage II van het Bor geeft aan dat een verandering van een bouwwerk vergunningvrij is, mits er geen verandering
wordt aangebracht in de brandcompartimentering.
Het (deels) verwijderen van deze wanden en zelfs het afdichten van sparingen in deze wanden leid tot een vergunningsplicht.

Zolang echter de verandering in brandcompartimenten plaatsvindt zonder bouwactiviteit (dus zonder slopen van wand of het afdichten van sparingen) is hiervoor géén omgevingsvergunning voor bouwen vereist. Immers, alleen wanneer er sprake is van ‘bouwen’ komt men toe aan de vraag of er sprake is van een vergunningplichtige danwel vergunningvrije
activiteit (Artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder a en artikel 2.1 lid 3 Wabo).
De enkele wijziging van de indeling in
brandcompartimenten zónder bouwactiviteit
is aan te merken als een functiewijziging,

Gebruiksmeldingplichtig:

Was er nog geen gebruiksmeldingplicht, dan is er mogelijk met de nieuwe indeling in brandcompartimenten hiervan wel sprake, omdat er niet langer sprake is van ‘afzonderlijk gebruik’ van de verschillende gebouwdelen (Artikel 1.18 lid 5 Bouwbesluit 2012). Bij het indienen van een
gebruiksmelding kán de gebouweigenaar
richting het bevoegd gezag een onderbouwing
aanleveren dat er met de gewijzigde indeling in brandcompartimenten nog steeds wordt voldaan aan artikel 1.3, eerste lid, van Bouwbesluit 2012. Strikt genomen hoeft dat echter niet, omdat dit in artikel 1.19 van Bouwbesluit 2012 niet wordt aangegeven als indieningsvereiste. Is voor het
gebruik een omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik vereist (Artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo), dan zal bij de aanvraag van de gewijzigde omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik overigens wel aannemelijk gemaakt moeten worden dat er sprake is van een gelijkwaardige
oplossing (Artikel 3.3 lid 3 Mor). Bij de gebruiksmelding is dat echter niet het geval.
Is er geen sprake van een gebruiksmeldingplicht
of een vergunningplicht, dan hoeft de wijziging strikt genomen niet met het bevoegd gezag te worden gecommuniceerd.

Het zal duidelijk zijn dat het voor veel gebouweigenaren en gebruikers een ver van mijn bed show is alleen al vanwege het simpele feit dat veelal niet eens bekend is welke wand als brandscheiding bedoeld is, zeker als hier geen randdeuren en/of afgedichte doorvoeringen in zitten.
In oudere gebouwen waarvoor lang geleden een laatste vergunning voor is afgegeven is nog maar de vraag in hoeverre het bouwdossier op dit punt nog op orde is.

Het is dan ook raadzaam om ook bij interne verbouwingen eerst even een deskundige te raadplegen om vervelende verassingen achteraf te voorkomen.
 

Nieuws

pagina 1/2 | volgende   
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
Brandwonden Stichting  (28-01-2009)
Wij hebben onze relaties met kerst geïnformeerd dat wij geen kerstkaarten en geen relatiegeschenken zullen verzenden.
 
pagina 1/2 | volgende   
 © 2019 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247