Duurzame brandveiligheid!

Het effect van een grote band op het millieu is overduidelijk!!
20-08-2012

Het is een opendeur dat de bouwwereld nog steeds in crisis is. Het nieuws volgend lijkt het wel of de hele bouwkolom stil ligt. Om tegen deze achtergrond de bouwwereld aan te spreken op duurzaamheid lijkt een gotspe. Immers, moet niet alle aandacht uit naar het verbeteren van de orderportefeuilles en het verbeteren van omzet en winst? Duurzaamheid, who cares?

En toch moeten wij met ons allen EN duurzaam(er) gaan bouwen en gebouwen beheren EN de brandveiligheid verbeteren. Het is niet langer verantwoord alleen maar aan het (nieuwe) bouwbesluit te voldoen. Is ook nooit zo geweest. Het hebben van een bouw en/of gebruiksvergunning is nimmer het bewijs van brandveiligheid geweest. Met het afschaffen van de gebruiksvergunning en het invoeren van het nieuwe bouwbesluit is dat niet verandert.

En brandveiligheid dan, dat kost toch alleen maar geld! Hoe groot is de “kans op” nu eenmaal? Waarom investeren in bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie van tonnen die je heel waarschijnlijk nooit nodig zult hebben? In de brand, uit de brand, is een gevleugelde uitspraak uit het verleden. Maar ook hier geld, resultaten uit het verleden…………
Verzekeraars zijn onder druk van achterblijvende resultaten al lang bezig met “niet uitkeren tenzij”. Bedrijven die ook maar enigszins hun brandveiligheid niet aantoonbaar op orde hadden vonden hun verzekeraar niet thuis. Velen gingen dan ook aan het gesteggel over hun schade uitkering ten onder.

Wat heeft brandveiligheid dan met duurzaamheid te maken?? Om te beginnen moeten al die (nog te bouwen) duurzame gebouwen natuurlijk niet afbranden. Het World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties geeft in het rapport “Our Common future”, de volgende definitie aan de term duurzaam:
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”
Kortom, “duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen”.

Duurzaam is dus gewoon OOK zorgen dat er geen gebouwen afbranden, of door de brand de omgeving in gevaar brengen en erger, hieraan schade toebrengen. Voorbeelden te over. (het Hemeltje, Chemie Pack, Odfjell, resp. mens, milieu en economie etc. etc.)
Een hele goede maatregel om duurzaamheid te bevorderen zou dus bijvoorbeeld zijn om investering in brandveiligheid voorzieningen versneld af te mogen schrijven. De beste brandweer is immers nog altijd een sprinklerinstallatie, altijd paraat, snelle opkomsttijd, en veel lagere kosten dan op elke hoek van de straat een brandweerpost en die vervolgens bemannen met ( no offence) vrijwilligers die vervolgens door allerlei verkeersbelemmerende maatregelen veel te laat bij een brand komen. Nu is een sprinklerinstallatie nog, in verhouding, veel te duur ook omdat er daarnaast nog (steeds) onnodig veel aanvullende voorzieningen worden geëist.

Duurzaam is ook, ervoor zorgen dat gebouwen hun gehele levensloop nuttig en effectief gebruikt kunnen worden. Levensloop bestendige gebouwen dus. En dat geldt niet alleen voor woningen en woongebouwen maar (vooral) ook voor kantoren en fabrieken. Het wordt tijd dat de beleidsmakers in Den Haag niet alleen nadenken over deregulering maar vooral ook hoe het levensloop bestendig maken van gebouwen gestimuleerd kan worden. Een kantoorgebouw als hotel of gezondheidszorg gebouw gaan gebruiken strand nu nog te vaak op allerlei (onnodig) opgelegde regeltjes. Hoe zo deregulering??

Kortom, brandveiligheid is duurzaamheid ten top. Hoe brandveiliger een gebouw hoe duurzamer.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandveilige veestallen  (24-01-2018, NEN )
Hier is al jaren veel over te doen en inmiddels heeft emotie dit item gegijzeld. Want hoe kwantificeer je "het voorkomen van dierenleed"? Hoeveel beesten mogen als gevolg van brand omkomen? Een discussie die we als het gaat om menselijke slachtoffers angstvallig vermijden.
Woningbrand door mobiele opladers  (07-11-2017, Verbond van verzekeraars)
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone, laptop of tablet blijkt één van de belangrijkste oorzaken van een woningbrand te zijn. Daarom wordt afgeraden apparatuur op te laden tijdens het slapen of als er niemand thuis is.
Asbest brand  (07-11-2017, KvK)
Brand op zich is al vervelend genoeg. Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien. Belangrijk is de volgende juridische uitspraak: Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen.
interne verbouwing vergunning plichtig  (06-11-2017, Rijksoverheid)
Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is. Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht
Inspectie brandveiligheid  (03-04-2017, FE-Fire safety Engineering)
Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn. Maar wat is voldoende?? Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen". Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247