Kalf verdronken, nog even de put dempen!!

24-09-2012

Zoals inmiddels bekend worden in Nederland maatregelen "achteraf" genomen.
Wij zijn immers de uitvinders van het gezegde over het kalf en de put!!

Hopen dat er niet ergens nog een putje over het hoofd is gezien.

Uit de telegraaf van vandaag:

ZEVENBERGEN - Bedrijven op industrieterrein Moerdijk worden in de toekomst met een sms-bericht of via een speciale applicatie op hun mobiele telefoon gewaarschuwd voor een dreigende situatie. Dit zogenoemde alerteringssysteem is gekoppeld aan een risicodatabank en de weersinformatie zodat snel en eenduidig duidelijk moet worden welke effecten kunnen optreden. Bedrijven kunnen zo snel reageren en eventueel werknemers in veiligheid brengen.

Bovendien komt er voor de inwoners van Moerdijk op de internetpagina van de gemeente een zogenoemd veiligheidsdashboard. Op het dashboard is te zien of en waar zich een dreigende situatie voordoet, wat de aard van de dreiging is en vooral wat de windrichting is.

De gemeente Moerdijk heeft dat maandag aangekondigd tijdens een veiligheidstop met verschillende burgemeester uit de regio en minister Ivo Opstelten (Veiligheid). De aanleiding voor de bijeenkomst was de brand bij Chemie-Pack begin 2011.

Op de communicatie tijdens de brand was veel kritiek. Communicatie aan pers en publiek was chaotisch en tegenstrijdig, onder meer omdat er veel overheden bij betrokken waren. Ook werkten de site crisis.nl en de publiekstelefoon niet goed.

Op de top werd een programma gepresenteerd met in totaal 11 actiepunten die naar aanleiding van de brand zijn opgesteld. Actiepunten zoals een strengere handhaving en een nieuwe brandweerkazerne waren al bekend.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247