NEN6060 en BvB 2007 methode

17-05-2018

Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel.
Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.

Gelijkwaardigheid op basis van een vuurlast berekening wordt al jaren toegepast.
De werkwijze is door de jaren heen langzaam verbeterd met als laatste wijziging tot nu toe het evolueren van de BvB methode naar een heuse NEN norm, de NEN6060.

Deze NEN6060 bevat vele verbeteringen t.o.v. de eerdere methoden, zoals een veel grotere toelaatbare vuurlast voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen.
Er zijn dus veel grotere brandcompartimenten mogelijk en er is pas veel later sprake van benodigde maatregelen zoals het aanbrengen van een sprinklerinstallatie.

Toch bevat deze norm ook wat minder mooie kanten, nadelen zo u wilt.
Zo mag voor de brandwerendheid van gevels niet meer geleend worden van de buurman, het spiegelsymmetrie principe zoals het bouwbesluit hanteert.
Dit spiegelsymmetrie principe betekend dat je er vanuit mag gaan dat de wand van de buurman aan de andere kant van de erfgrens, tenminste 30 minuten brandwerend is en deze optellen bij de brandwerendheid van het beschouwde brandcompartiment.
Omdat de toelaatbare vuurlast nu veel hoger is en dus het brandcompartiment veel groter, is het spiegelsymmetrie principe uit de norm gehaald.

Dit betekend dat voor relatief kleine grote brandcompartimenten, zeg tot een 4 tot 5.000m2 die ook nog eens dicht op de erfgrens staan, zeg tot 5 meter, de brandwerendheid van de wanden altijd op 60 minuten uitkomt daar waar deze in de oude methode nog naar 0 gebracht kon worden.

Omdat de NEN6060 niet wordt aangestuurd door het bouwbesluit is een aanvrager vrij in de wijze van aantonen van gelijkwaardigheid en het kan dus interessant zijn om voor grote brandcompartimenten toch de oude BvB methode te gebruiken.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Fietsfabrikant aansprakelijk voor bodemverontreiniging door brand  (07-11-2018, NOS journaal)
Een fietsfabrikant is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het afbranden van een opslagloods met LI-ion batterijen
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247