Meer dodelijke slachtoffers door bezuinigingen bij de brandweer??

13-03-2013

In deze crisis tijd ontkomt ook de bandweer niet aan de bezuinigingen.
Volgens de brandweer zal het gevolg van de bezuinigingen zijn dat er minder vrijwilligers zullen zijn, de opkomsttijden niet gehaald worden en er meer dodelijke slachtoffers te betreuren zullen zijn.
Tijd voor een nuchtere analyse.

Bezuinigingen doen pijn, zeker als deze gevolgen hebben voor betrokken personeel.
Bij de bezuinigingen op de brandweer is het echter nog maar de vraag in hoeverre het strikt onontkoombaar is dat deze terecht komen bij de personele bezetting en zo ja in welke mate.
De kosten voor de brandweerzorg bestaan uiteraard niet uitsluitend uit personele kosten. Dat is 1.

2- Opkomsttijden: is al lange tijd een bron van discussie. Je kunt je terecht afvragen wat de waarde is van de gestelde opkomsttijden en of die inderdaad zo scherp moeten zijn.
De gebeurtenissenboom waarop de brandweer zorg is gebaseerd heeft een totaaltijd van 60 minuten en binnen deze tijd wordt de meeste tijd gebruikt voor bluswerkzaamheden.
Er zijn echter vele mogelijkheden om EN de beschikbare opkomsttijd te verlengen EN de benodigde blustijd te beperken.
De brandbeveiligingsconcepten Die BiZa in de 90er jaren heeft uitgegeven geven hiervoor allerlei mogelijkheden.

3- dodelijke slachtoffers; een inderdaad moeilijk punt want hierbij worden kosten (bezuinigingen) toegerekend aan een mensenleven en daar kunnen we in Nederland en eigenlijk de gehele westerse samenleving moeilijk mee omgaan. Wat mag een mensenleven kosten is een vraag die niet gesteld mag worden. Feit is echter dat het daadwerkelijk reddend optreden van de brandweer in verreweg de meeste gevallen feitelijk niet nodig is en in geval van, nog altijd pas eerst na beoordeling ter plaatse door de commandant van dienst plaats vindt. (overigens terecht)
De bouwregelgeving voorziet immers in voorzieningen zoals brand melding, vluchtroute inrichting en brandcompartimenteringen et. etc. om mensen zelf te kunnen laten vluchten.
Het moet al op veel fronten misgegaan zijn wil de brandweer nog reddend moeten optreden.

Kortom een zaak van not in my back yard!
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Fietsfabrikant aansprakelijk voor bodemverontreiniging door brand  (07-11-2018, NOS journaal)
Een fietsfabrikant is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het afbranden van een opslagloods met LI-ion batterijen
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247