Meer dodelijke slachtoffers door bezuinigingen bij de brandweer??

13-03-2013

In deze crisis tijd ontkomt ook de bandweer niet aan de bezuinigingen.
Volgens de brandweer zal het gevolg van de bezuinigingen zijn dat er minder vrijwilligers zullen zijn, de opkomsttijden niet gehaald worden en er meer dodelijke slachtoffers te betreuren zullen zijn.
Tijd voor een nuchtere analyse.

Bezuinigingen doen pijn, zeker als deze gevolgen hebben voor betrokken personeel.
Bij de bezuinigingen op de brandweer is het echter nog maar de vraag in hoeverre het strikt onontkoombaar is dat deze terecht komen bij de personele bezetting en zo ja in welke mate.
De kosten voor de brandweerzorg bestaan uiteraard niet uitsluitend uit personele kosten. Dat is 1.

2- Opkomsttijden: is al lange tijd een bron van discussie. Je kunt je terecht afvragen wat de waarde is van de gestelde opkomsttijden en of die inderdaad zo scherp moeten zijn.
De gebeurtenissenboom waarop de brandweer zorg is gebaseerd heeft een totaaltijd van 60 minuten en binnen deze tijd wordt de meeste tijd gebruikt voor bluswerkzaamheden.
Er zijn echter vele mogelijkheden om EN de beschikbare opkomsttijd te verlengen EN de benodigde blustijd te beperken.
De brandbeveiligingsconcepten Die BiZa in de 90er jaren heeft uitgegeven geven hiervoor allerlei mogelijkheden.

3- dodelijke slachtoffers; een inderdaad moeilijk punt want hierbij worden kosten (bezuinigingen) toegerekend aan een mensenleven en daar kunnen we in Nederland en eigenlijk de gehele westerse samenleving moeilijk mee omgaan. Wat mag een mensenleven kosten is een vraag die niet gesteld mag worden. Feit is echter dat het daadwerkelijk reddend optreden van de brandweer in verreweg de meeste gevallen feitelijk niet nodig is en in geval van, nog altijd pas eerst na beoordeling ter plaatse door de commandant van dienst plaats vindt. (overigens terecht)
De bouwregelgeving voorziet immers in voorzieningen zoals brand melding, vluchtroute inrichting en brandcompartimenteringen et. etc. om mensen zelf te kunnen laten vluchten.
Het moet al op veel fronten misgegaan zijn wil de brandweer nog reddend moeten optreden.

Kortom een zaak van not in my back yard!
 

Nieuws

pagina 1/2 | volgende   
Overname  (08-03-2019)
Door omstandigheden zijn de activiteiten van dit bedrijf overgenomen door vb&t Brandveiligheid & Milieu B.V. uit Eindhoven. Voor meer informatie raadpleegt u de website via www.vbtbrandveiligheidenmilieu.nl. Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens. Zij staan u graag te woord.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
Brandwonden Stichting  (28-01-2009)
Wij hebben onze relaties met kerst geïnformeerd dat wij geen kerstkaarten en geen relatiegeschenken zullen verzenden.
Architecten laken de dienstverlening van gemeenten bij bouwaanvragen  (03-09-2008)
De BNA architecten ervaren veel problemen bij de toetsing van de bouwaanvragen aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, eisen van brandveiligheid en in iets mindere mate ook aan eisen van welstand.
 
pagina 1/2 | volgende   
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247