Meer dodelijke slachtoffers door bezuinigingen bij de brandweer??

13-03-2013

In deze crisis tijd ontkomt ook de bandweer niet aan de bezuinigingen.
Volgens de brandweer zal het gevolg van de bezuinigingen zijn dat er minder vrijwilligers zullen zijn, de opkomsttijden niet gehaald worden en er meer dodelijke slachtoffers te betreuren zullen zijn.
Tijd voor een nuchtere analyse.

Bezuinigingen doen pijn, zeker als deze gevolgen hebben voor betrokken personeel.
Bij de bezuinigingen op de brandweer is het echter nog maar de vraag in hoeverre het strikt onontkoombaar is dat deze terecht komen bij de personele bezetting en zo ja in welke mate.
De kosten voor de brandweerzorg bestaan uiteraard niet uitsluitend uit personele kosten. Dat is 1.

2- Opkomsttijden: is al lange tijd een bron van discussie. Je kunt je terecht afvragen wat de waarde is van de gestelde opkomsttijden en of die inderdaad zo scherp moeten zijn.
De gebeurtenissenboom waarop de brandweer zorg is gebaseerd heeft een totaaltijd van 60 minuten en binnen deze tijd wordt de meeste tijd gebruikt voor bluswerkzaamheden.
Er zijn echter vele mogelijkheden om EN de beschikbare opkomsttijd te verlengen EN de benodigde blustijd te beperken.
De brandbeveiligingsconcepten Die BiZa in de 90er jaren heeft uitgegeven geven hiervoor allerlei mogelijkheden.

3- dodelijke slachtoffers; een inderdaad moeilijk punt want hierbij worden kosten (bezuinigingen) toegerekend aan een mensenleven en daar kunnen we in Nederland en eigenlijk de gehele westerse samenleving moeilijk mee omgaan. Wat mag een mensenleven kosten is een vraag die niet gesteld mag worden. Feit is echter dat het daadwerkelijk reddend optreden van de brandweer in verreweg de meeste gevallen feitelijk niet nodig is en in geval van, nog altijd pas eerst na beoordeling ter plaatse door de commandant van dienst plaats vindt. (overigens terecht)
De bouwregelgeving voorziet immers in voorzieningen zoals brand melding, vluchtroute inrichting en brandcompartimenteringen et. etc. om mensen zelf te kunnen laten vluchten.
Het moet al op veel fronten misgegaan zijn wil de brandweer nog reddend moeten optreden.

Kortom een zaak van not in my back yard!
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Woningbrand door mobiele opladers  (07-11-2017, Verbond van verzekeraars)
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone, laptop of tablet blijkt één van de belangrijkste oorzaken van een woningbrand te zijn. Daarom wordt afgeraden apparatuur op te laden tijdens het slapen of als er niemand thuis is.
Asbest brand  (07-11-2017, KvK)
Brand op zich is al vervelend genoeg. Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien. Belangrijk is de volgende juridische uitspraak: Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen.
interne verbouwing vergunning plichtig  (06-11-2017, Rijksoverheid)
Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is. Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht
Periodieke inspectie elektrische installaties en apparaten  (04-10-2017)
Wist u dat de Nederlandse wetgeving Helemaal niets doet met de "kans op" het ontstaan van een brand? De hele regelgeving is gebaseerd op de aanname dát er een brand ontstaat. En dat terwijl voorkomen beter is dan genezen. Alle reden om ook eens het risico op het ontstaan van een brand eens onder de loep te nemen.
Vastgoed beheer en brandveiligheid.  (12-09-2017, Frank van Elsen)
Veel vastgoed bezitters laten hun vastgoed “beheren” door daartoe gespecialiseerde vastgoed beheerders. Dit uit handen geven van beheer van hun vastgoed heeft uiteraard de nodige voordelen maar als het gaat om brandveiligheid liggen er ook wat “addertjes onder het gras”. Een veel voorkomend misverstand is de opvatting dat de verantwoordelijkheid hiervoor “gedelegeerd” kan worden naar de beheerder door dit in de beheerovereenkomst vast te leggen.
Toename aantal stalbranden  (15-08-2017, NOS)
Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen net als het aantal dieren dat daarbij om het leven is gekomen. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 en vorig jaar 47. Bij de 107 branden in drie jaar kwamen in totaal 370.000 dieren om het leven. Dit blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.
Inspectie brandveiligheid  (03-04-2017, FE-Fire safety Engineering)
Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn. Maar wat is voldoende?? Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen". Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2017 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247