Project ontwikkelaar

Als projectontwikkelaar heeft u te maken met het aspect gebruiksvriendelijkheid en total owner costs.

Gebruiksvriendelijkheid:Ondanks dat een gebouw vaak voor een specifiek doel wordt ontwikkeld is het verstandig om rekening te houden met een mogelijke wijziging in het gebruik in de toekomst. Het gebouw moet zijn waarde immers over een langere periode behouden.

De bouw wetgeving is echter ingericht op basis van een bepaalde gebruiksfunctie en het kan dus voorkomen dat het gebouw bij wijziging van de gebruiker (huurder) niet meer voldoet aan de dan te stellen eisen aan brandveiligheid.

welke brandveiligheid eisen gelden bij welke gebruiksfuncties
welke maatregelen moeten en welke zijn verstandig met het oog op een gewijzigd gebruik

Total owner costs:Als ontwikkelaar weet u als geen ander dat de kosten van een gebouw niet alleen bepaald worden door de bouwkosten maar zeker ook door de exploitatie kosten.

Hoe lager deze kosten des te hoger het rendement op de investering, immers de opbrengsten worden vaak door de markt bepaald.

Zo zijn de kosten voor het beheren van brandbeveiligingsinstallaties vaak aanzienlijk, bijvoorbeeld de kosten voor waterleverantie en vastrecht voor aansluiting van een sprinkler installatie. Ook inspectie kosten zijn periodiek terugkerende kosten en kunnen een behoorlijke impact hebben.

welke voorzieningen zijn nodig en wat is hun invloed op de exploitatie
wat zijn de werkelijke kosten van een installatie of voorziening over een langere periode
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247