Rechtzaak ChemiePack begonnen

15-10-2012

Op 9 oktober is de rechtszaak over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk begonnen. Voor de rechtbank in Breda stonden niet alleen de directeur, maar ook de veiligheidscoördinator en een productieleider terecht. Ze worden beschuldigd van opzettelijke brandstichting en overtreding van milieuwetten!!

Het OM wil de drie leidinggevenden vervolgen, omdat de veiligheidsregels werden genegeerd. Ze worden verdacht van "opzettelijke brandstichting"!! Daarnaast zouden ze niet alle maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen. Ook waren de vergunningen voor het opslaan van gevaarlijke goederen en het overpompen en mengen van stoffen niet op orde zijn.

Het feit dat de brand veroorzaakt werd door een productie medewerker die met een gasbrander een klep wilde ontdooien is naar de mening van het OM rechtstreeks het gevolg van de werkhouding binnen ChemiePack, en paste in de bedrijfscultuur waar de leiding voor verantwoordelijk is.

Feit is dat de brand niet beheersbaar gehouden is door de brandveiligheidsvoorzieningen die naar eigen zeggen wel aanwezig waren maar kennelijk onvoldoende in staat waren om de brand binnen het (al of niet grote) brandcompartiment te houden.

Het ziet er naar uit dat de overheid nu echt werk gaat maken van de invulling van de "eigen verantwoordelijkheid" voor de brandveiligheid.

Is de volgende stap, dat de kosten van een brandweer optreden voor eigen rekening komen indien niet aangetoond kan worden dat aan alle wettelijke brandveiligheidsverplichtingen is voldaan??

Nog niet zo lang geleden stond de inspectie vakantie letterlijk in het regeer akkoord maar daar zijn we inmiddels ver van verwijdert.

Al eerder pleiten wij op deze plaats voor een periodieke brandveiligheid scan door een externe deskundige in combinatie met een elektronisch gebouw dossier.

Waren wij onze tijd vooruit??
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247