Rook en Warmte Afvoer

Een RWA installatie wordt berekend conform de NEN 6093 norm, of m.b.v. het TNO vultijden model. Bovendien moeten deze installaties vanaf 1 januari 2015 een inspectie certificaat hebben.
Voor veel oudere installaties is dat niet eenvoudig omdat er geen Uitgangspunten Document (UPD) is en/of er geen detail ontwerp (PVE) is vastgelegd.
Dit moet dan achteraf gedaan worden met het risico dat er nogal wat aanpassingen noodzakelijk zijn.


De berekening en dimensionering van een RWA installatie conform de NEN 6093 norm zijn vaak complex.

Wij hebben hiervoor een computer programma,
"FE-SmokeCenter" ontwikkeld, wat bestaat uit 2 onderdelen

  • RWA bij een brand IN de RWA ruimte
  • RWA bij een brand in een nevenruimte,bijvoorbeeld een atrium gebouw


Een Rook en Warmte Afvoer installatie (RWA) is een gelijkwaardige oplossing voor:

  • grote brandcompartimenten
  • langere vluchtwegen
  • langere vluchttijden
  • inzetdiepte brandweer
  • weerstand tegen bezwijken draagconstructie


Met het rekenprogramma kunnen zowel natuurlijke als mechanische RWA installaties doorgerekend worden inclusief de benodigde luchttoevoer.

Voor meer gedetailleerde informatie over Rook en Warmte Afvoer installaties kunt u uiteraard contact met één van onze ontwerp deskundigen opnemen.

tevens kunnen wij de certificatie van de RWA installatie voor u verzorgen.
U bent dan verzekert van certificatie met zo min mogelijk aanpassingen.
Fe SmokeCenter
Fe SmokeCenter


 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247