Toename van aantal stalbranden en hoeveelheid betrokken dieren

15-08-2017, NOS

Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen net als het aantal dieren dat daarbij om het leven is gekomen. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 en vorig jaar 47. Bij de 107 branden in drie jaar kwamen in totaal 370.000 dieren om het leven. Dit blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.

Jaarlijkse komen dus veel dieren om het leven bij stalbranden. Eind juli verbrandden 20.000 varkens in een megastal en afgelopen nacht gebeurde het opnieuw bij een varkensstal met honderden dieren.

Vandaag riep een organisatie van varkenshouders daarom op tot verder onderzoek naar de oorzaak van de stalbranden. Zo'n onderzoek is al grotendeels klaar, zegt Brandweer Nederland. De organisatie houdt sinds 2014 zelf gegevens bij over stalbranden in Nederland.

Belangrijkste oorzaken zijn werkzaamheden en kortsluiting.

Bron: NOS

Commentaar FE:

Publieke opinie en ethische aspecten drukken hun stempel op het probleem stalbrand.
Hoe je het ook went of keert, ook een stal is een (bijzondere) vorm van een industriefunctie.
Naast de oorzaken van het ontstaan van een stalbrand zou het derhalve ook wenselijk zijn om eens goed te onderzoeken of stalbranden nu significant vaker voorkomen dan in overige industrie panden.
En als we dan bepalen dat stalbranden minder voor mogen komen dan is het niet voldoende de bouwregelgeving aan te passen want daar worden de vele reeds bestaande stallen niet veiliger van.
De enige maatregel die werkelijk het aantal stalbranden terug kan brengen is periodieke onafhankelijke controle op de staat van de (elektrische) installaties en brandgevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld middels thermografisch onderzoek.
In de "regeling bouwbesluit 2012" is al wel een onderzoeksverplichting voor betonnen uitkragingen bij galerijflats en voor zwembaden en zwembadinrichting opgenomen, juist n.a.v. incidenten.
Is het dan zo vreemd om op deze wijze ook (thermografische) inspectie van (electrische) instalaties en de algehele brandveiligheid in veestallen op te nemen, juist ook en de vel, vele reeds bestaande veestallen.
Het "voorkomen van" is natuurlijk het beste en de overheid kan en moet hier een rol in spelen.
Het beperken van de gevolgen is een zaak van de boer zelf en kan zeker veel beter en veel schade voorkomen.
Al jaren zijn er speciale automatische blusinstallaties op de makt die het goede met het aangename verenigen en die relatief goedkoop ook in bestaande stallen aangebracht kunnen worden.
Dat deze niet of slechts sporadisch aangebracht worden is een jammerlijke omissie waar de agrarische sector zich eigenlijk voor zou moeten schamen.
Overigens, waarom wel mestsilo's en allerlei andere milieu gerelateerde en kosten verhogende maatregelen verplichten maar geen brandveiligheidsmaatregelen opleggen?

Kortom, realiseer u dat brand niet alleen maar bij de buren voor kan komen!!
Bewustwording is de eerste stap, maatregelen treffen gelijk een goede tweede.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Fietsfabrikant aansprakelijk voor bodemverontreiniging door brand  (07-11-2018, NOS journaal)
Een fietsfabrikant is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het afbranden van een opslagloods met LI-ion batterijen
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247