Toename van aantal stalbranden en hoeveelheid betrokken dieren

15-08-2017, NOS

Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen net als het aantal dieren dat daarbij om het leven is gekomen. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 en vorig jaar 47. Bij de 107 branden in drie jaar kwamen in totaal 370.000 dieren om het leven. Dit blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.

Jaarlijkse komen dus veel dieren om het leven bij stalbranden. Eind juli verbrandden 20.000 varkens in een megastal en afgelopen nacht gebeurde het opnieuw bij een varkensstal met honderden dieren.

Vandaag riep een organisatie van varkenshouders daarom op tot verder onderzoek naar de oorzaak van de stalbranden. Zo'n onderzoek is al grotendeels klaar, zegt Brandweer Nederland. De organisatie houdt sinds 2014 zelf gegevens bij over stalbranden in Nederland.

Belangrijkste oorzaken zijn werkzaamheden en kortsluiting.

Bron: NOS

Commentaar FE:

Publieke opinie en ethische aspecten drukken hun stempel op het probleem stalbrand.
Hoe je het ook went of keert, ook een stal is een (bijzondere) vorm van een industriefunctie.
Naast de oorzaken van het ontstaan van een stalbrand zou het derhalve ook wenselijk zijn om eens goed te onderzoeken of stalbranden nu significant vaker voorkomen dan in overige industrie panden.
En als we dan bepalen dat stalbranden minder voor mogen komen dan is het niet voldoende de bouwregelgeving aan te passen want daar worden de vele reeds bestaande stallen niet veiliger van.
De enige maatregel die werkelijk het aantal stalbranden terug kan brengen is periodieke onafhankelijke controle op de staat van de (elektrische) installaties en brandgevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld middels thermografisch onderzoek.
In de "regeling bouwbesluit 2012" is al wel een onderzoeksverplichting voor betonnen uitkragingen bij galerijflats en voor zwembaden en zwembadinrichting opgenomen, juist n.a.v. incidenten.
Is het dan zo vreemd om op deze wijze ook (thermografische) inspectie van (electrische) instalaties en de algehele brandveiligheid in veestallen op te nemen, juist ook en de vel, vele reeds bestaande veestallen.
Het "voorkomen van" is natuurlijk het beste en de overheid kan en moet hier een rol in spelen.
Het beperken van de gevolgen is een zaak van de boer zelf en kan zeker veel beter en veel schade voorkomen.
Al jaren zijn er speciale automatische blusinstallaties op de makt die het goede met het aangename verenigen en die relatief goedkoop ook in bestaande stallen aangebracht kunnen worden.
Dat deze niet of slechts sporadisch aangebracht worden is een jammerlijke omissie waar de agrarische sector zich eigenlijk voor zou moeten schamen.
Overigens, waarom wel mestsilo's en allerlei andere milieu gerelateerde en kosten verhogende maatregelen verplichten maar geen brandveiligheidsmaatregelen opleggen?

Kortom, realiseer u dat brand niet alleen maar bij de buren voor kan komen!!
Bewustwording is de eerste stap, maatregelen treffen gelijk een goede tweede.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Woningbrand door mobiele opladers  (07-11-2017, Verbond van verzekeraars)
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone, laptop of tablet blijkt één van de belangrijkste oorzaken van een woningbrand te zijn. Daarom wordt afgeraden apparatuur op te laden tijdens het slapen of als er niemand thuis is.
Asbest brand  (07-11-2017, KvK)
Brand op zich is al vervelend genoeg. Als er dan ook nog asbest vrijkomt dan blijken de gevolgen vaak niet te overzien. Belangrijk is de volgende juridische uitspraak: Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen.
interne verbouwing vergunning plichtig  (06-11-2017, Rijksoverheid)
Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is. Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht
Inspectie brandveiligheid  (03-04-2017, FE-Fire safety Engineering)
Gebouwen in Nederland moeten volgens wet en regelgeving "voldoende brandveilig" zijn. Maar wat is voldoende?? Het Bouwbesluit 2012 geeft z.g. "functionele eisen" en "prestatie eisen". Deze gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als voor de grote hoeveelheid bestaande gebouwen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247