Veel zorginstellingen niet brandveilig

06-04-2007, NVBR

In een recent gehouden quick scan naar de brandveiligheid in de zorg constateert het Bouwcollege een divers beeld. Er zijn instellingen die serieus werk maken van brandveiligheid. Bij andere instellingen is dat minder het geval. Met name de organisatie van de brandveiligheid – en de hulpverlening – speelt een rol. Nader onderzoek is nodig.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft het Bouwcollege in de eerste maanden van 2007 een risico-inventarisatie uitgevoerd met het oog op de brandveiligheid van de gebouwen van zorginstellingen. Brandveiligheid is daarbij gedefinieerd als 'een toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig ervaren wordt'.

Het Bouwcollege constateert een divers beeld van het niveau van brandveiligheid. Er zijn instellingen die er serieus werk van maken, waarbij de 'awareness' hoog is en die voldoen aan de huidige brandveiligheidseisen. Bij andere instellingen is dat minder het geval. Met name de organisatie van de brandveiligheid - en de hulpverlening - speelt daarbij een rol.

Voor dit onderzoek zijn tien instellingen bezocht. Bij zes daarvan wordt het brandveiligheidniveau als 'toereikend' gekwalificeerd, bij één als 'acceptabel' en bij drie als 'onvoldoende'. Een gelijktijdig via internet gehouden, beperkt representatieve, enquête laat zien dat nog niet alle zorginstellingen over een gebruiksvergunning beschikken, de verwachte investeringen in hoogte fors kunnen variëren en dat de minstens net zo belangrijke personele (Bedrijfshulpverlening) organisatie in de instelling wederom een zeer divers beeld laat zien.

Het rapport is op 2 april 2007 aan de staatssecretaris van VWS aangeboden. Het Bouwcollege adviseert nader onderzoek zodat een meer representatief en beter betrouwbaar beeld ontstaat. Op basis van dat voortgezet onderzoek kunnen beter onderbouwde uitspraken worden gedaan over de financiële gevolgen van de te treffen brandveiligheidsmaatregelen, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan gelijkwaardige oplossingen.

(  www.bouwcollege.nl )
 

Nieuws

vorige | pagina 2/3 | volgende   
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
Brandwonden Stichting  (28-01-2009)
Wij hebben onze relaties met kerst geïnformeerd dat wij geen kerstkaarten en geen relatiegeschenken zullen verzenden.
Architecten laken de dienstverlening van gemeenten bij bouwaanvragen  (03-09-2008)
De BNA architecten ervaren veel problemen bij de toetsing van de bouwaanvragen aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, eisen van brandveiligheid en in iets mindere mate ook aan eisen van welstand.
Gebruiksbesluit definitief  (01-09-2008)
Het gebruiksbesluit is inmiddels officieel gepubliceerd en daarmee definitief van kracht per oktober dit jaar.
Rapport onderzoekscommissie brand in de Punt  (23-06-2008)
Vandaag is het verkennend onderzoeksrapport uitgekomen van de brand in de Punt waarbij drie brandweer mannen helaas om het leven zijn gekomen.
De 10 misverstanden over zelfredzaamheid bij brand  (09-06-2008)
Het gebouw ontwerp is een belangrijkere factor voor het veilig kunnen vluchten dan de criteria uit het bouwbesluit!!
Nieuw Inspectieschema  (28-04-2008)
Het CCvD van het CCV heeft op 27 maart 2008 het inspectieschema Vast opgestelde Brandbeheersings- en Blussystemen vastgesteld. De inhoud van het inspectieschema is voorbereid door de Vereniging voor Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid. Het schema is vanaf 28 april 2008 van kracht.
 
vorige | pagina 2/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247