Veel zorginstellingen niet brandveilig

06-04-2007, NVBR

In een recent gehouden quick scan naar de brandveiligheid in de zorg constateert het Bouwcollege een divers beeld. Er zijn instellingen die serieus werk maken van brandveiligheid. Bij andere instellingen is dat minder het geval. Met name de organisatie van de brandveiligheid – en de hulpverlening – speelt een rol. Nader onderzoek is nodig.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft het Bouwcollege in de eerste maanden van 2007 een risico-inventarisatie uitgevoerd met het oog op de brandveiligheid van de gebouwen van zorginstellingen. Brandveiligheid is daarbij gedefinieerd als 'een toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig ervaren wordt'.

Het Bouwcollege constateert een divers beeld van het niveau van brandveiligheid. Er zijn instellingen die er serieus werk van maken, waarbij de 'awareness' hoog is en die voldoen aan de huidige brandveiligheidseisen. Bij andere instellingen is dat minder het geval. Met name de organisatie van de brandveiligheid - en de hulpverlening - speelt daarbij een rol.

Voor dit onderzoek zijn tien instellingen bezocht. Bij zes daarvan wordt het brandveiligheidniveau als 'toereikend' gekwalificeerd, bij één als 'acceptabel' en bij drie als 'onvoldoende'. Een gelijktijdig via internet gehouden, beperkt representatieve, enquête laat zien dat nog niet alle zorginstellingen over een gebruiksvergunning beschikken, de verwachte investeringen in hoogte fors kunnen variëren en dat de minstens net zo belangrijke personele (Bedrijfshulpverlening) organisatie in de instelling wederom een zeer divers beeld laat zien.

Het rapport is op 2 april 2007 aan de staatssecretaris van VWS aangeboden. Het Bouwcollege adviseert nader onderzoek zodat een meer representatief en beter betrouwbaar beeld ontstaat. Op basis van dat voortgezet onderzoek kunnen beter onderbouwde uitspraken worden gedaan over de financiële gevolgen van de te treffen brandveiligheidsmaatregelen, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan gelijkwaardige oplossingen.

(  www.bouwcollege.nl )
 

Nieuws

vorige | pagina 3/3   
Crises in brandveiligheid, brandveiligheid in crises?
In 2010 bleek uit onderzoek dat de krediet crises niet of nauwelijks invloed had op de investeringen van bedrijven in brandveiligheid. Wat is de stand van zaken anno 2013??
 
vorige | pagina 3/3   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247