Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw??

Gebruikers zijn de het eerst aan zet bij de brandveiligheid. Zei worden veelal ook het zwaarst gedupeerd door een brand.
20-09-2012

Als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van een gebouw kan er nogal wat discussie ontstaan tussen eigenaar en overheid enerzijds en eigenaar en gebruiker (huurder) anderzijds.
Wie is nu waar voor verantwoordelijk??

Helaas zijn bij de brandveiligheid van een gebouw vaak meerdere partijen betrokken.
Dit maakt het er niet duidelijker op en kan in de praktijk tot veel (onnodige) discussie leiden.
Zeker als de gebruiker en eigenaar twee verschillende partijen zijn.

Het nieuwe bouwbesluit zijn zowel de bouwkundige eisen als de eisen aan brandveilig gebruik opgenomen.
Dat scheelt al iets want nu is er nog maar één document waar zowel het gebouw op zich alswel het brandveilig gebruik in is opgenomen.
Primair is het zo dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het gebouw op zich en de gebruiker voor het brandveilig gebruik.
Simpel gezegd, hoofdstuk 6 is voor de gebruiker, bouwkundige voorzieningen uit hoofdstuk 2 zijn voor de eigenaar.

We zijden het al, dat is simpel gezegd want het is ook zo dat bouwkundige voorzieningen vaak een relatie hebben met de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt.
Bovendien wijzigt het gebruik veelal in de loop der jaren waardoor de basis voorzieningen van tijdens de bouw vaak niet meer helemaal voldoende zijn.

Bovendien is het huurcontract een belangrijk document waarin verhuurder en huurder af kunnen wijken van de door het bouwbesluit aangestuurde verantwoordelijkheid.

Het is daarom aan de gebruiker om in eerste instantie na te gaan of het actuele brandveiligheidsniveau nog wel overeenstemt met het werkelijke gebruik.
Immers wordt de gebruiker als eerste aangesproken door de gemeente bij een geconstateerde overtreding.
Tenzij in het huurcontract waterdicht geregeld is dat het gehuurde specifiek voor dat doeleinde wordt verhuurd inclusief alle wettelijke voorzieningen, is de huurder bovendien aansprakelijk als na een brand wordt vastgesteld dat er aan bepaalde brandveiligheid eisen niet of niet in voldoende mate is voldaan.
Bovendien is de huurder vaak ook de gene die direct getroffen is vanwege bijvoorbeeld het wegvallen van inkomsten.
In de meeste huurcontracten is niets geregeld over het opschorten van de huur vanwege het niet kunnen gebruiken van het pand vanwege een brand!!

Als gebruiker van een pand is het dus verstandig om zelf actie te ondernemen door te laten checken of de brandveiligheid nog op orde is.

Better safe than sorry zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen.
 

Nieuws

pagina 1/2 | volgende   
Overname  (08-03-2019)
Door omstandigheden zijn de activiteiten van dit bedrijf overgenomen door vb&t Brandveiligheid & Milieu B.V. uit Eindhoven. Voor meer informatie raadpleegt u de website via www.vbtbrandveiligheidenmilieu.nl. Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens. Zij staan u graag te woord.
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
Brandwonden Stichting  (28-01-2009)
Wij hebben onze relaties met kerst geïnformeerd dat wij geen kerstkaarten en geen relatiegeschenken zullen verzenden.
 
pagina 1/2 | volgende   
 © 2019 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247