verkeersveiligheid en brandveiligheid een contradictio interminis??

12-03-2013, Een gevaar voor de brandveiligheid??

Al jaren groeien verkeersdrempels, bloembakken en ander wegversmallende obstakels als paddenstoelen uit de grond.
Ook worden steeds meer 30km zones ingesteld.
Niet alleen een ergernis voor de weggebruiker maar ook voor de hulpdiensten is deze wildgroei van goed bedoelde maar verkeerd uitpakkende gemeente ijver een steeds groter wordende doorn in het oog.

De brandweer wordt geacht binnen 8!! minuten ter plekke te kunnen zijn na een melding van een brand of een incident.

Maar ga er maar aanstaan als je met een vrachtwagen (T.A.S. in het jargon) dwars door de stad naar een buiten de stad gelegen industrie terrein moet, over verkeersdrempels, door wegversmallingen en 30km zones en eventueel ook nog een spoorwegovergang!!

De gestelde opkomsttijd is echter wel een belangrijk aspect in het voorkomen dat een brand of incident een ongewenst grote omvang krijgt.

De brandweer tracht middels informeren en adviseren van betrokken overheden aandacht voor dit punt te vragen en daar waar nodig stelt zij onomwonden niet langer aan de gewenste opkomsttijd te kunnen voldoen.
In die gevallen adviseert zij bevoegd gezag om langs alternatieve wegen te komen tot een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid.

In gewoon Nederlands komt het er op neer dat een gebouw eigenaar of gebruiker met extra voorzieningen en dus kosten worden opgezadeld omdat gemeente zo nodig verkeerbeperkende maatregelen wil treffen.

Misschien zouden gemeenten dit aspect eens beter mee moeten wegen als er weer eens zonnodig extra drempels opgeworpen moeten worden.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247