Vultijdenmodel

Het vultijden model zoals TNO dat heeft opgesteld heeft een aantal voordelen t.o.v. de NEN 6093 Norm, maar kent ook zijn beperkingen. Zo worden er beperkingen inzake stapelhoogte opgelegt wat in opslag situaties problematisch kan zijn.

Vultijd model van TNOMet het vultijden model wat door TNO is ontwikkeld kan antwoord gegeven worden op de vraag:

 • wat is de te verwachten brandontwikkeling
 • hoeveel rook komt daarbij vrij
 • na hoeveel tijd heeft de rooklaag een bepaalde dikte

  Met deze antwoorden kan, al of niet in combinatie met een simulatie van vluchten van aanwezige personen, aangetoond worden dat ondanks een langere vluchtweg en dus vlucht tijd, er toch voldaan wordt aan de prestatie eis voor veilig vluchten.

  Het is dus een mogelijkheid om gelijkwaardigheid aan te tonen voor veilig vluchten.

  In het model kan de aanwezigheid van een RWA installatie of sprinkler installatie meegenomen worden zodat tevens het effect van deze installaties inzichtelijk kan worden gemaakt.

  Het is dan ook primair bedoeld om inzicht te verkrijgen over beschikbare vluchttijd.

  Ondanks dat dit al een wat ouder model is, kan er voor eenvoudige situaties nog steeds een goed beeld van de beschikbare ontruimingstijd verkregen worden.

 • Een ander programma om een vultijd berekening te maken is het programma Ozone.
  Dit is een nauwkeurige simulatie op basis van werkelijk brandgedrag en in combinatie met een ontruiming simulatie kan een nauwkeurige benadering van de beschikbare vlucht tijd versus benodigde vlucht tijd bepaald worden.

  Bijvoorbeeld d.m.v. het simulatie programma Pathfinder.

   www.youtube.com
   © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247